top of page

מסיכות עתיקות - מוזיאון ישראל

מעצב חנן דה לנגה

ויטרינות זכוכית עם בסיס מתכת למסכות שחלקן בנות 9000 שנים. מוזיאון ישראל

כדי לסגור ולפתוח הויטרינות, נבנה 'מזלג' חשמלי כדי להרים ולהוריד

את הויטרינות מעל המסכות מבלי לסכן אותן.

bottom of page